Màu của nắng

Màu của nắng

Giọt nắng ngút ngàn

Advertisements